:: دوره 5، شماره 3 - ( پاییز 1395 ) ::
جلد 5 شماره 3 صفحات 20-13 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر شدت درد بیماران پس از عمل جراحی شکمی
ابوالفضل رحیمی زارچی، محمد علی حسینی* ، حمید رضا خانکه، رضا سلمان روغنی، اکبر بیگلریان
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، mahmaimy2020@gmail.com
چکیده:   (2338 مشاهده)

زمینه و هدف: درد ناشی از عمل جراحی، یکی از مشکلات اصلی بیماران محسوب می‌شود.کاهش درد به‌روش ساده و غیرتهاجمی یکی از اولویت‌های پرستاری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر شدت درد بیماران پس از عمل جراحی شکمی انجام شد.

مواد و روش‌ها: در مطالعه‌ی‌ کارآزمایی بالینی حاضر، 90 بیمار کاندید عمل جراحی شکمی مراجعه‌کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) شهر تهران در سال 1395، به‌روش مبتنی بر هدف انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه (30 نفره) قرار گرفتند. برای گروه‌های اول و دوم به‌ترتیب ماساژ بازتابی کف پا و ماساژ ساده پا، پس از ورود بیماران به بخش و هوشیاری کامل، یک‌بار به‌مدت30 دقیقه توسط پژوهشگر انجام شد و گروه سوم تنها تحت مراقبت‌های معمول بخش قرار گرفتند. درد بیماران قبل از ماساژ، بلافاصله بعد از ماساژ (30 دقیقه پس از پیش آزمون)،10 دقیقه بعد و در نهایت 24 ساعت بعد با استفاده از مقیاس دیداری درد (VAS) اندازه‌گیری و ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های کای‌دو، آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون اندازه‌های تکراری تحت نرم‌افزار آماری 19 SPSS انجام شد.

یافته‌ها: میانگین نمره درد 24 ساعت پس از مداخله در بیماران شرکت‌کننده در گروه ماساژ بازتابی پا (1/06±1/90) نسبت به ماساژ ساده پا (1/64±3/30) و گروه کنترل (2/02±3/80) کاهش بیشتری داشت (0/001>P). این کاهش نمره تنها در بازه زمانی 10 دقیقه و 24 ساعت پس از مدخله بین گروه‌ها معنی‌دار بود. (0/001>P)

 نتیجه‌گیری: ماساژ بازتابی کف پا می‌تواند منجر به کاهش درد بیماران پس از عمل جراحی شکمی شود. با توجه به سادگی و غیرتهاجمی بودن، می‌توان از این روش جهت کاهش درد بیماران در کنار سایر اقدامات درمانی استفاده کرد.

واژه‌های کلیدی: ماساژ بازتابی پا، درد، جراحی شکم
متن کامل [PDF 799 kb]   (1038 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 3 - ( پاییز 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها