:: دوره 5، شماره 3 - ( پاییز 1395 ) ::
جلد 5 شماره 3 صفحات 33-27 برگشت به فهرست نسخه ها
رعایت حریم شخصی توسط پرستاران از دیدگاه سالمندان بستری در بخش‌های داخلی و جراحی
مرضیه ذیحقی، سامان صابر، عصمت نوحی، تکتم کیانیان*
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
چکیده:   (1902 مشاهده)

زمینه و هدف: رعایت حریم شخصی از حقوق تمامی بیماران و از جمله سالمندان می‌باشد و نقض آن با افزایش اضطراب، استرس، سلب اعتماد نسبت به پرسنل، امتناع از معاینات فیزیکی و تضعیف روند بهبودی همراه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی رعایت حریم شخصی توسط پرستاران از دیدگاه سالمندان بستری در بخش‌های داخلی و جراحی انجام شد.

مواد و روش‌ها: مطالعه‌ی مقطعی حاضر بر روی سالمندان بستری در بخش‌های داخلی و جراحی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1393 انجام شد.132 بیمار به روش در دسترس وارد مطالعه شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته‌ی رعایت حریم شخصی پس از تعیین روایی و پایایی جمع‌آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از شاخص‌های توصیفی و آزمون‌های آماری من‌ویتنی و اسپیرمن تحت نرم‌افزار آماری 16 SPSS انجام شد.

یافته‌ها: نمره رعایت حریم شخصی توسط پرستاران از دیدگاه سالمندان در 70/4 درصد موارد در سطح مطلوب گزارش شد. در بعد فیزیکی 81/1درصد و در بعد روانی- اجتماعی 73/4درصد بیماران رعایت حریم شخصی را مطلوب دانستند؛ در حالی‌که در بعد اطلاعاتی 84/8درصد بیماران رعایت حریم شخصی را در سطح متوسط گزارش کردند. بین میانگین نمره رعایت حریم شخصی توسط پرستاران از دیدگاه زنان (13/7±104/24) و مردان سالمند (13/62±109/60) تفاوت آماری معنی‌داری وجود داشت (0/013=p). ارتباط معکوس و معنی‌داری بین سن سالمندان و رعایت حریم شخصی از سوی پرستاران وجود داشت (0/37-=r، 0/001>P).

 نتیجه‌گیری: حریم شخصی در سالمندان در ابعاد فیزیکی و روانی اجتماعی در سطح مطلوبی رعایت می‌گردید؛ اما در بعد اطلاعاتی به‌صورت مطلوب رعایت نشده بود. تدوین برنامه‌های آموزشی مناسب در این زمینه برای پرستاران پیشنهاد می‌گردد. 

واژه‌های کلیدی: حریم شخصی، پرستاران، سالمندان
متن کامل [PDF 736 kb]   (643 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 3 - ( پاییز 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها